komarci

Električni aparat sa tečnošću protiv komaraca 60 noći

Redovna cena 499.00 RSD

Sastav: aktivna supstanca 1% praletrin u 100 g biocidnog proizvoda.

Ostali sastojci: 2,6-di-terc-butil-p-krezoli Ugljovodonici, C14-C19, izoalkani, ciklični, <2% aromatični do 100%.

Sredstvo za suzbijanje komaraca.

Uputstvo za upotrebu biocidnog proizvoda:

Proizvod se koristi za zaštitu od komaraca u domaćinstvima.Za ovaj proizvod je neophodan električni aparat. Zatvarač se odvrne i boca umetne u predviđeni prostor na aparatu. Aparat se uključi u struju (220V) tako da boca bude u vertikalnom položaju. Pri zagrevanju grejne površine na 130-160◦C dolazi do oslobađanja isparenja koja ubijaju komarce.

U toku upotrebe biocidnog priozvoda zaštiti hranu, piće i hranu za životinje. Pre upotrebe ukloniti ili prekriti terarijume, kaveze za životinje, akvarijume i isključiti vazdušni filter na akvarijumu.

Proizvod se koristi po potrebi. Prvi uginuli komarci primećuju su nakon 2-3 minuta, uginuće komaraca nastupa nakon 5-7 minuta a potpuno u roku od 10-11 minuta.

Pri upotrebi biocodnog proizvoda u trajanju do 30 minuta, štiti od komaraca prostor od 16m2 (40m3). Zaštitu pruža čak i pri otvorenim prozorima. U slučaju najezde komaraca, postupak se može ponoviti.

Aparat i dopunu sa tečnošću za aparat, zaštiti van domašaja dece, kućnih ljubimaca, izbegavati kontakt sa hranom, pićem i hranom za životinje. Prostoriju redovno provetravati.